Der findes mange forskellige køn

Over de seneste års tid, har der været et øget fokus på kønsforståelse, seksualitet og ligestilling. Det har blandt andet resulteret i, at der i dag er en langt bredere forståelse for, at der ikke kun findes de to biologiske køn: mand og kvinde, som vi ellers historisk har haft opfattelsen af. Der er dog stadig mange mennesker, der har svært ved at forstå, at der findes mange flere køn end det, og hvordan det lige hænger sammen. Det vil vi prøve at forklare nærmere i denne artikel.

Ordet køn’s forskellige betydninger

Ordet “køn” har flere forskellige betydninger, og det kan være svært at finde rundt i, hvad der er hvad. Det danske ord har først og fremmest to forskellige betydninger, når det kommer til kønsamtalen og kønsforståelsen i dag. Derudover har det også en mere fysiologisk betydning i forhold til vores køns- og forplantningsorganer. Til sidst har ordet “køn” selvfølgelig også en adjektiv betydning.

Det biologiske køn, kønsidentitet og kønnet

I Danmark løber vi ofte ind i en forhindring, når det kommer til kønssamtalen og selve det danske ord “køn”, da ordet har to ret så forskellige betydninger i denne sammenhæng. Vi bruger nemlig det samme ord, “køn”, om det biologiske køn vi er født med, samt det køn vi selv føler os som som og identificerer os med – altså vores kønsidentitet.

Det engelske sprog har, i modsætning til det danske, to forskellige ord tilsvarende det danske “køn”. Det engelske ord “sex” henviser til de to biologisk tildelte køn, og ordet “gender” henviser til en persons kønsidentitet. Det er vigtigt at understrege, at hverken det biologisk tildelte køn ved fødslen eller kønsidentitet har noget at gøre med seksuel orientering.

Udover de to ovennævnte eksempler på ordets betydning i relation til kønssamtalen, så bruges “køn” faktisk også som reference til vores køns- og forplantningsorganer – ofte omtalt som “kønnet”.

Tillægsordet køn

I en helt anden kontekst end denne, anvendes ordet “køn” ofte i sin adjektive form. Her bruges ordet til at beskrive mennesker, ting eller andet, man synes er tiltalende at se på, og er derfor også et synonym for ordet “pæn”.

Hvor mange køn findes der i dag?

I dag findes der mange forskellige køn, men hvor mange findes der egentlig? Det er nærmest umuligt at nedskrive en fuldkommen liste over alle de køn, som folk i dag identificerer sig med. Flere eksperter mener dog, at der findes over 100 forskellige køn. Eksempler på nogle af de mange køn, man i dag kan identificere sig med, er ciskøn, transkøn, interkøn og nonbinær.

Hvad vil det sige, at være ciskønnet?

I dag ser størstedelen sig som værende ciskønnet. Det vil sige, at de oplever deres køn og kønsudtryk som værende tilsvarende med det biologiske køn, de er født med.

Kønsidentiteten transkøn er en slags “modsætning” til ciskøn, og er en fællesbetegnelse for personer, der i større eller mindre grad ikke føler en overensstemmelse mellem deres kønsidentitet og det biologiske køn, de blev født med.

Selvom de fleste personer i dag nok vil betegne deres kønsidentitet som værende ciskønnet, så er det vigtigt at holde sig orienteret og oplyst omkring de mange andre kønsidentiteter og udviklingen heraf.