Vedligehold dit tag

Annoncør: Profiltech

Det kan være et stort og bekosteligt projekt at udskifte taget. Derfor er det en god idé at vedligeholde både taget og konstruktionen. På den måde kan du forebygge og udskyde større projekter. 

Det anbefales, at du gennemgår taget et par gange om året, men det er vigtigt ikke kun at undersøge taget men derimod helheden.

Hvad skal du huske?

Du kan gå en tur hele vejen rundt, se om en tagplade skulle være knækket og i det hele taget sikre, at taget er intakt. Du må også en tur på loftet for at se, om der er spor efter fygesne eller fugt på loftet. Tagrenderne skal have et eftersyn, da der kan være huller eller andre problemer.

Vindskederne trænger måske til udskiftning. En vindskede er den ”kant”, der afslutter taget. Den beskytter mod, at regn og sne trænger ind, som kan skabe alvorlige fugt- eller svampeskader. Den er derfor meget vigtig i den forebyggende beskyttelse. Særligt vindskeder af træ har et hårdt liv. Udskiftning af vindskeder kan du selv foretage, shop online her.

Hvis du overvejer eller faktisk er ved at renovere eller udskifte tag, så er det også vigtigt, du får en god løsning på inddækning og afslutning. Så levetiden på det nye tag bliver så lang som mulig.

Mos og alger

Tøm tagrenderne for blade og mos. Det er vigtigt, vandet kan løbe væk. Der kan blive overløb ved større regnskyl, og det kan give skader på huset. Om vinteren kan det give frostskader.

Du kan selv fjerne mos og alger på taget, det går nemmest, hvis det er tørt. Vær forsigtig og brug de rette rengøringsmidler og en blød kost, som er bedre for taget end højtryksrens. Det kræver, at du er tryg ved at færdes på taget, og at det kan ske på en forsvarlig måde. Ellers må du alliere dig med en fagmand.