Er sikkerheden i top på dit byggeri?

De fleste vil nok bygge nyt eller renovere af enten æstetiske eller praktiske årsager, som blandt andet kan indbefatte et bedre naturligt lysfald eller mere plads. Mindre almindeligt er det at bygge om eller at bygge nyt alene for at skabe en større sikkerhed.

Af samme årsagen risikerer sikkerheden altså også at blive tilsidesat, når der lægges et budget, og det kan desværre i sidste ende få alvorlige eller fatale konsekvenser.

Hvordan sikrer man en bygning?

Der er naturligvis nogle krav, som du simpelthen skal leve op til, når du bygger nyt eller bygger om. Det er også noget, som enhver bygmester vil have forstand på. Alligevel er det godt også selv at have forståelse for.

Brandsikring

Et byggeri skal være brandsikret, og derfor findes der blandt andet regler om:

  • De byggematerialer, der er brugt til byggeriet
  • Evakueringsmuligheder i tilfælde af brand
  • Bygningens evne til at bære, hvis der opstår brand
  • Muligheden for at brandvæsnet kan udføre et sikkert arbejde i tilfælde af brand

Derudover er der dog også meget, som du selv kan gøre. For virksomheder gælder det desuden, at der som minimum findes en førstehjælpskasse og brandslukker eller brandtæppe. Du skal også sørge for at uddanne ansatte i brandsikkerhed.

Andre sikkerhedstiltag

Udover brandsikkerheden er der også meget andet, som skal være i orden.

Du bør naturligvis holde øje med alle eventuelle farer. Det kan være alt fra løse ledninger til løse gelændere. Lyt til alle bekymringer, som kunne være aktuelle.

Er der en chance for, at nogen kommer til at udføre arbejde i højden, skal bygningen også faldsikres, og lige netop det er de eksperter i på keesafety.dk. Her kan du altså også læse meget mere om forskellige faldsikringsløsninger.

Sundhedsmæssigt er det også vigtigt at sørge for et godt indeklima, da også det kan få stor betydning for både sundheden og derved sikkerheden ved en bygning.