Slip af med skimmelsvamp

Har du opdaget skimmelsvamp i hjemmet, så skynd dig at få det fjernet så hurtigt som muligt. Skimmelsvamp kan nemlig sprede sig hurtigt og er yderst sundhedsskadeligt. Har du identificeret skimmelsvamp tidligt og dækker det blot et mindre område, kan du let fjerne det med desinfektionsmidlerne Rodalon, Protox Hysan eller klorin. Dækker det derimod et større område, og virker opgaven lidt uoverskuelig, kan du altid anskaffe faglig ekspertviden til at fjerne skimmel effektivt.

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er en mindre mikroorganisme. Det er en bestemt type svamp, som vokser i naturen. Den trives under bestemte forhold og får næring gennem dødt organiske materiale fra for eksempel døde dyr, træer, planter m.v. Foruden det døde organiske materiale, skal der være ilt til stede – og fugt. Skimmelsvamp elsker et fugtigt miljø, som faktisk er en forudsætning for, at mikroorganismen kan vokse og leve. Kommer skimmelsvampen ind i huset og lejligheden, kan den oftest spottes i fugtigt træ, såsom dør- og vindueskarme. Den findes ofte i spånplader, gipsplader og tapet, hvor fugt også har let ved at finde vej.

Det er vigtigt, du får gjort noget ved skimmelsvamp med det samme, du spotter de hvide-, blågrønne-, sorte- eller grå plamager af svamp. Skimmelsvamp udsender nemlig giftgasser, som er skadeligt for dit helbred.

Hvad gør jeg ved skimmelsvamp?

Ja – vi har allerede været lidt inde på det. Ved små plamager, som du med sikkerhed kan sige, at det lige er kommet, kan du fjerne med forskellige desinfektionsmidler. Ved større plamager, bør der søges professionel hjælp. Men det vigtigste er, hvad du gør for at forhindre det i at komme igen. Har du ikke døjet med skimmelsvamp i hjemmet før, kan det være en god idé at mindske risikoen på bedste vis. Derfor har vi samlet et par gode råd, som kan hjælpe dig til at passe på hjemmet, hvis du ønsker af være skimmelfri:

  • Sørg for at lufte ud. Et godt indeklima og ”tørre” forhold gør det praktisk talt umuligt for skimmelsvamp at vokse og leve hos dig.
  • Brug emhætten, når du laver mad. Ofte kommer der damp fra gryder og pander, som samles i emhætten. Er den sjældent tændt, forbliver emhætten fugtig og skimmelsvamp kan vokse.
  • Tør ikke tøj inden for. Det kan for nogen i lejlighed uden altan være umuligt at undgå. Men minimer fugten i lejligheden ved tøjtørring ved at lufte ud samtidig med, at du hænger dit tøj til tørre.
  • Sørg altid for at få fugten ud af badeværelset. Igen handler det om udluftning! Badeværelset er ofte et fugtigt rum med damp og vandpartikler, som giver optimale forhold for skimmelsvamp.

Er der forskel på ny eller gammel bolig?

Svaret til det er både ja og nej. Det afhænger meget af, hvordan arbejdet er udført ved opsætningen af boligen. Desuden afhænger det af, om der skal større vedligeholdelse eller ombygning af boligen til og generelt, hvordan den daglige vedligeholdelse såsom rengøring og udluftning finder sted. Specielt førstnævnte, det udførte arbejde, har en stor betydning for, om der kan opstå skimmelsvamp i din bolig. Er arbejdet udført ordentligt, er risikoen for større skader på huset væsentlig mindre selv ved ældre byggerier.