Laboratorieudstyr til alle naturfagene

Folkeskolen handler om mere end bare dannelse. Det handler om at tilegne sig de nødvendige kompetencer, som det kræver fremadrettet i øvrige uddannelser og i livet. Alle elever er dog forskellige, og det tilgodeser folkeskolen gennem dens store udbud af forskellige fag. Læs blandt mere her om vigtigheden af det rigtige laboratorieudstyr.

En ny verden åbner sig

Den danske folkeskole skaber et grundlag og en dannelse, som vi er utrolig heldige at have til rådighed for alle børn. Der er plads til at have forskellige interesser og styrker inden for udvalget af fag, som vil være varierende. Der bliver skabt en bred forståelse indenfor mange forskellige områder, der gør det nemt at se, hvor eleverne har deres fordele og hvor deres nysgerrighed bliver fanget.

Specielt inden for naturfagene vil der for nogle elever være skabt en hel ny verden, hvor der er plads til at eksperimentere og udfolde sig. Der gås til undervisning på en anden måde end ved matematik eller dansk, hvor det handler meget om det boglige og de rigtige retningslinjer. Det er både i de små og store klasser, at man som lærer, vil kunne opleve en helt ny side af eleverne i forbindelse med naturfagene. Flere vil få et meget bredere perspektiv og en ny energi til læring.

Laboratorieudstyr er en bred betegnelse

Der findes meget forskellige laboratorieudstyr, der er nødvendig for at fuldføre en ordentlig undervisning i de forskellige naturfag. I folkeskolen arbejder man med følgende fag

  • Biologi
  • Fysik
  • Kemi

På trods af at der i denne tid er et stort fokus på at skabe tværfaglige forløb på tværs af fagene, så vil der være enkelte forsøg, der lægger sig op af de enkelte fag og dertil også det nødvendige laboratorieudstyr.

I biologi arbejder man med læren om selve livet og dens mange eksistenser. Her vil det i højere grad være forklaringsforsøg, der finder svar inden for et bestemt området af livet. Der arbejdes i folkeskolen blandt andet med naturen og dens ressourcer samt mange andre områder, der er til stor interesse for eleverne. Eksempler på laboratorieudstyr i biologi kan være et mikroskop eller modeller af skelettet og lignende.

Fysik er derimod læren omkring natur i den bredeste betydning. Det er blandt andet samspillet mellem tid, masse og rum. Elever, der arbejder ud fra en matematisk forståelse, vil have gode egenskaber inden for faget. Her anvendes der blandt andet et måleapparat ved navn amperemeter og et multimeter.

I kemiens verden arbejder man med læren omkring væsker og metaller. Det er blandt andet opbygningen af kemiske stoffer og ikke mindst forvandlingen og sammensætningen. Inden for kemi vil der kunne arbejdes med væsker, der kan være farlig uden ansvarlig brug. Derfor er det vigtigt at have sikkert laboratorieudstyr til rådighed for eleverne.

En pålidelig forhandler er afgørende

Laboratorieudstyr er til for at skabe muligheder for eleverne, men også på samme tid at skabe sikkerhedsforanstaltninger for alle parter. Her er det vigtigt, at skolen har en pålidelig forhandler af udstyr, der kun tilbyder kvalitet af den højeste karakter.